Myslivna
Černý Důl

Poděkování

Tento projekt se uskutečnil s finanční podporou Královéhradeckého kraje

Dále bychom chtěli poděkovat:

  • paní ing.arch. Paterové a ing.Kirjakovské z památkové péče za neocenitelné rady a pomoc při rekonstrukci Myslivny
  • Ministerstvu Kultury za dotaci z havarijního programu
  • obci Černý Důl zastoupenou ing. Krausem
  • Liborovi a Růženě Mejznarovým za duševní a strojovou podporu
  • firmám zastoupeným pány: L.Lukešem, R. Kovářem, p. Trejbalem, p. Linkem, p. Sedláčkem, p. Sládkem, p. Štegnerem, p. Rebcem, p.Šulcem, p. Kaválkem

A všem dalším, kteří se podíleli na rekonstrukci.