Myslivna
Černý Důl

Podziekowanie

Projekt zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu Kraju Hradeckiego

Dalej pragniemy podziękować:

  • Pani inż. arch. Paterovej a pani inż. Kirjakovskiej z urzędu konserwatorskiego za bezcenne doradztwo i pomoc podczas remontu leśniczówki  
  • Ministerstwu Kultury za subwencje z programu awaryjnego
  • Gminie Černý Důl reprezentowanej przez p.inż. Krausa
  • Liborowi i Růženie Mejznarom za ich poparcie duchowe i pomoc maszynową
  • Firmom reprezentowanym przez pp.: L. Lukeša, R. Kovářa, Trejbala, Linka, Sedláčka, Sládka, Štegnera, Rebca, Šulca, Kaválka

Podziękowania należą się wszystkim którzy brali udział w rekonstrukcji budynku.